Genetisk variasjon i fjelledelgran – provenienser fra Nord Amerika og Norge


Forfatter(e): Jørn Henrik Sønstebø, Mari Mette Tollefsrud, Øyvind Meland Edvardsen & Ragnar Johnskås

Publikation: Nåledrys nr. 79

År: 2012

Side(r): 34-36

Pris: 150

Artikel/abstract:

Fjelledelgran (Abies lasiocarpa) er opprinnelig en nord-amerikansk art med et stort utbredelsesområde som strekker seg fra Alaska i nord til Arizona og New Mexico i sør. I Arizona, New Mexico og sørlige Colorado finnes korkedelgran (Abies lasiocarpa var. arizonica) som er en variant av fjelledelgran. I Norge er fjelledelgran et viktig tre for juletreproduksjonen. Arten har både gode juletreegenskaper og er godt tilpasset dyrking i det norske klimaet.


Læs artiklen

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 29. april 2022 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 1. maj til 1. august 2022. Se flere nyheder

Markvandring - Jylland nord

Danske Juletræer afholder i samarbejde med lokale værter sæsonens aktuelle markvandringer. Se flere arrangementer