Produksjon av gran til juletre


Forfatter(e): Venche Talgø & Inger Sundheim Fløistad

Publikation: Nåledrys nr. 77

År: 2011

Side(r): 23-26

Pris: 150

Artikel/abstract:

Sjølv om omsetjinga av edelgran stadig aukar i omfang, har vanlig gran framleis ein viktig posisjon i mange norske heimar til jul. I denne artikkelen tek vi difor for oss nokre utfordringar som omhandlar juletreproduksjon av gran-arter.


Læs artiklen