Ukrudtsbekæmpelse i nobilis


Forfatter(e): Paul Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 76

År: 2011

Side(r): 5 - 10

Pris: 150

Artikel/abstract:

Der findes en række ukrudtsmidler, som kan anvendes i nobilis; men de fleste er kun omfattet af en off-label godkendelse. I det følgende omtales en række midler til brug i nobilis, hvoraf en del dog kun kan anvendes lovligt, hvis dyrkeren har de nødvendige off-label godkendelser. Ønsker nogle læsere nærmere oplysninger eller detaljerede sprøjteblade om midlerne, kan man kontakte forfatteren.


Læs artiklen