Regulering av toppskuddveksten i nordmannsedelgran og fjelledelgran


Forfatter(e): Arne Sæbø & Steinar Haugse

Publikation: Nåledrys nr. 75

År: 2011

Side(r): 32-34

Pris: 150

Artikel/abstract:

For sterk tilvekst gir dårlig juletrekvalitet og redusert pris til dyrkerne. I Norge finnes det ikke godkjente kjemiske midler til å redusere toppskuddveksten. I regi av Norsk Pyntegrønt og Bioforsk Vest Særheim er det derfor startet et arbeid for å utvikle billige og effektive metoder uten bruk av kjemiske midler.


Læs artiklen