Vejsalt kan reducere vækst og kvalitet i juletræer - Resultater fra vinteren 1995/96


Nåledrys, vejsalt, skader på juletræsbevoksninger.

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 74

År: 2010

Side(r): 5-12

Pris: 150

Artikel/abstract:

Vinterens glatførebekæmpelse med vejsalt kan medføre betydelige skader på juletræsbevoksninger, der er plantet i tilknytning til det danske vejnet. Skov & Landskab undersøgte i 1995/96 effekterne i en bevoksning plantet lige øst for motorvej E47. Undersøgelsen viste, at vejsalt føres længere bort fra vejen end hidtil antaget, og at skaderne kan forekomme op til 40 meter fra vejkanten. Skaderne består af nålesvidninger, knopdød og tilvækstnedgang.


Læs artiklen

Sommermøde i den europæiske forening - UDSKYDES

På grund af Corona pandemien og de deraf følgende rejserestriktioner udskydes sommermødet i 2021, da mange producenter ikke kan rejse. Sommermødet i 2022 bliver den 21.-24. juni i Norge. Se flere arrangementer

R & E Forest Team

Vi tilbyder service af høj kvalitet på landbrugs- og byggemarkedet.

Se forhandleroversigt

Mekanisk vækstregulering

Nu er det sæson for mekanisk topskudsregulering med tangen, og inden længe skal der startes med den kemiske, når den rette topskudslængde til behandling er nået. Se flere nyheder