Vejsalt kan reducere vækst og kvalitet i juletræer - Resultater fra vinteren 1995/96


Nåledrys, vejsalt, skader på juletræsbevoksninger.

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 74

År: 2010

Side(r): 5-12

Pris: 150

Artikel/abstract:

Vinterens glatførebekæmpelse med vejsalt kan medføre betydelige skader på juletræsbevoksninger, der er plantet i tilknytning til det danske vejnet. Skov & Landskab undersøgte i 1995/96 effekterne i en bevoksning plantet lige øst for motorvej E47. Undersøgelsen viste, at vejsalt føres længere bort fra vejen end hidtil antaget, og at skaderne kan forekomme op til 40 meter fra vejkanten. Skaderne består af nålesvidninger, knopdød og tilvækstnedgang.


Læs artiklen

IPM - AFLYST

Hvert år afvikles en af de helt store udstillingsbegivenheder indenfor det grønne område. Udstillingen IPM er Europas største indenfor planter, blomster, potteplanter m.v., men også juletræer og klippegrøntet bliver præsenteret for et større fagligt publikum i disse dage. Se flere arrangementer

HD Seed

HD Seed - vi tilbyder frø af god kvalitet med sikkerhed for oprindelse.

Se forhandleroversigt

Virtuelle temadage 2021

Ønsker du at få den nyeste viden og opdatering indenfor dyrkning af klippegrønt og juletræer, så tilmeld dig og deltag i foråret virtuelle temadage. Se flere nyheder