Juletræer fra frøhøst 1998 - en tvivlsom årgang


Forfatter(e): Kaj østergaard

Publikation: Nåledrys nr. 74

År: 2010

Side(r): 55-57

Pris: 150

Artikel/abstract:

I 1998 var der så godt som ingen kogler i Ambrolauri området. Jeg var selv i Georgien i 1998 og kunne bekræfte dette udsagn. Det var derfor med stor undren, at vi modtog flere tons frø fra Ambrolauri. Det medførte en del debat mellem planteskoler og de frøleverandører, der havde leveret frøet. Andre frøleverandører havde ingen frø og meldte ud, at koglesætningen i Ambrolauri var så ringe, at frøhøst var opgivet. Frøet som på papiret hed Ambrolauri, blev sået ud, og der kom efterfølgende planter på markedet. Planterne er solgt til en række juletræsdyrkere, og vi har fulgt nogle af kulturerne, som nu nærmer sig afslutningen på omdriften.


Læs artiklen

Markvandring - Jylland nord

Danske Juletræer afholder i samarbejde med lokale værter sæsonens aktuelle markvandringer. Se flere arrangementer

CJ juletræer

Plantning af juletræer med GPS-styret traktor og plantemaskine.

Se forhandleroversigt

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 29. april 2022 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 1. maj til 1. august 2022. Se flere nyheder