Næringsstofudtaget i nobilis klippegrønt kompenseres rigeligt gennem normbaseret gødskning


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 72

År: 2010

Side(r): 5-9

Pris: 150

Artikel/abstract:

Forudsætningen for en bæredygtig produktion af klippegrønt er en balance mellem tilførsel og tab af næringsstoffer i produktionsøkosystemerne. De væsentligste tilførsler sker igennem den atmosfæriske deposition og med gødskningen, mens de væsentligste tab af næringsstoffer foregår gennem høsten og udvaskningen fra rodzonen. En første forudsætning er, at udtaget af næringsstoffer fra klippegrøntet ikke overstiger tilførslen med gødskningen. Dette er undersøgt i tre nobilis bevoksninger, der alle er i den højproduktive fase. Undersøgelsen viser, at udtaget af næringsstoffer generelt er meget mindre end den normbaserede gødskning.


Læs artiklen