Forskning i juletræsfrøplantager- er der gode og dårlige frøårgange, og hvilke er bedst?


Forfatter(e): Ulrik Bräuner Nielsen & Ole K. Hansen

Publikation: Nåledrys nr. 72

År: 2010

Side(r): 42-45

Pris: 150

Artikel/abstract:

Forskningsresultater opbygget gennem 18 år viser, at frøplantagen i de store samt mere gennemsnitlige frøår giver et ret ensartet produkt – forstået som den genetiske dyrkningsværdi. Det er kun i de meget små frøår, hvor der i enkelte høstår ses væsentlige afvigelser, men altså også kun på en lille mængde frø. Viden om variationen i de nye danske juletræsfrøplantager og en forsøgsmæssig sammenligning af disses formåen mangler.


Læs artiklen