Nordmannsgran frøplantager: Forbedret genetik giver bedre dyrkningsøkonomi


Forfatter(e): Bjerne Ditlevsen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 71

År: 2010

Side(r): 40-43

Artikel/abstract:

Med anlæg af frøplantager er det muligt at producere genetisk forbedret frø. Frøets kvalitet vil stige i takt med den selektion, der foretages i frøplantagerne, og den forbedrede kvalitet vil give juletræsdyrkeren et større juletræsudbytte og dermed en bedre dyrkningsøkonomi. I artiklen foretages der modelberegninger af genetikkens betydning for dyrkningsøkonomien. Og der gives eksempler på, hvor store økonomiske forbedringer de eksisterende frøplantager kan forventes at give.Den genetiske forbedring er et resultat af mange års målrettet forædlings- og fremavlsarbejde, og Danmark har gennem dette arbejde opnået et stort forspring i forhold til vores nabolande. Hvis den genetiske forbedring skal fortsætte, må der også fremover skabes mulighed for genetisk forskning og løbende afprøvning af materialet.


Læs artiklen