Herkomstkontrol af nordmannsgran-frøkilder via DNA-analyser – et pilotstudie


Forfatter(e): Ole K. Hansen & Erik D. Kjær

Publikation: Nåledrys nr. 70

År: 2009

Side(r): 8-10

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Der er lovende muligheder for at udvikle et system til herkomstkontrol baseret på DNA-markører. Fire kommercielle frøpartier fra forskellige dele af nordmannsgranens naturlige udbredelsesområde blev undersøgt ved hjælp af DNA-markører. Ud fra de testede DNA-markører var det muligt at skelne mellem 4 nordmannsgran-frøpartier baseret på analyse af 40 frø per parti.


Læs artiklen