Rapport fra en pilotstudie med gjødsling til Nobeledelgran


Forfatter(e): Arne Sæbø, Hans Martin Hanslin & Terje Pundsnes

Publikation: Nåledrys nr. 68

År: 2009

Side(r): 28-29

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Magnesiummangel er av de vanligste mangelsymptomene vi finner i norske plantasjer med nordmannsedelgran. Men også i nobelbar finner en ofte den karakteristiske gule fargen på de eldre delene av baret. Med økende mangel, setter nåletapet inn på de eldste greinene. Bar med mangelsymptomer (se figur 1) gir store økonomiske konsekvensene for dyrkerne, fordi kunden ikke vil kjøpe produktene, men også fordi tilveksten i trærne hemmes. Magnesium er et viktig næringsstoff som inngår i mange enzymer og klorofyllmolekylet. Symptomene på mangel kan opptre også selv om en gjødsler relativt sterkt. En kan derfor spekulere på om det er tale om reelle mangler i tilgangen, eller om det dreier seg mer om ubalanse i opptaket av de forskjellige næringsstoffene som røttene har tilgang til.


Læs artiklen