Hvilke glyphosat produkter er sikrest at anvende i nordmannsgran?


Forfatter(e): Peter Hartvig

Publikation: Nåledrys nr. 68

År: 2009

Side(r): 4-7

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Alle glyphosat produkter er i princippet godkendt til skovbrug, men kan de alle bruges i jule-træer? Denne artikel tager udgangspunkt i et PAF projekt, hvor DJF Flakkebjerg har sam-menlignet nordmannsgrans tolerance overfor forskellige glyphosat produkter.

I en artikel i Nåledrys nr. 57 fra 2006 satte vi fokus på de forskellige glyphosat produkter, og deres anvendelse i juletræer. Udbuddet af midler er stort set ikke ændret siden den gang, men de fleste rådgivere bliver fortsat nu og da mødt med spørgsmålet om der er forskel blandt midlerne, og om nogen af de nye produkter kan anvendes? Tilsætning af ammoniumsulfat eller andre additiver er også et tilbagevendende spørgsmål. For bedre at kunne besvare disse spørgsmål bevilgede Produk-tionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt i 2007 penge til et projekt, hvor DJF Flakkebjerg nærmere skulle belyse dette emne.


Læs artiklen