Ulovlig opbevaring og brug af plantebeskyttelsesmidler


Forfatter(e): Michael Nielsen

Publikation: Nåledrys nr. 67

År: 2009

Side(r): 50

Pris: Nåledrys nr. 67 er udsolgt

Artikel/abstract:

Der er uddelt store bøder for opbevaring af selv mindre mængder af forbudte midler. Det er derfor vigtigt, at kemikalierummet bliver gennemgået jævnligt for at få fjernet eventuelle forbudte midler. Det er kun tilladt, at bruge plantebeskyttelsesmidlerne i overensstemmelse med de godkendte brugsanvisninger og begrænsninger.


Læs artiklen