Dansk forsøg med provenienser af Abies lasiocarpa


Forfatter(e): Christian Bjergager, Ole K. Hansen & Ulrik Bräuner Nielsen

Publikation: Nåledrys nr. 67

År: 2009

Side(r): 15-20

Pris: Nåledrys nr. 67 er udsolgt

Artikel/abstract:

Arten Abies lasiocarpa dækker over to hovedtyper – en blå sydlig type og en mere grøn nordlig type. Der ses meget store forskelle mellem provenienser både mht. vækst, nålefasthed, angreb af ædelgranstammelus og juletræsudbytte. Ud fra en samlet vurdering synes de sydlige provenienser fra Arizona og New Mexico, at være mest interessante til juletræsproduktion, men også områder i Washington, og en enkelt fra British Columbia har god formåen.


Læs artiklen