Arealudvikling og anden statistik for nordmannsgran og nobilis


Forfatter(e): Kaj Østergaard

Publikation: Nåledrys nr. 67

År: 2009

Side(r): 36-40

Pris: Nåledrys nr. 67 er udsolgt

Artikel/abstract:

Med 10 – 15 års mellemrum har der været udarbejdes en statistik over skovarealerne i Danmark. Det startede i 1881 og de seneste udgivelser stammer fra 1976, 1990 og 2000. Nu foreligger der en ny opgørelse over skove og plantager. Den er offentliggjort i 2008, men data til statistikken er indsamlet gennem perioden 2002 til 2006, og titlen på publikationen er derfor ”Skove og plantager 2006”.

Den nye statistik er udarbejdet anderledes end de tidligere, hvor man udarbejdede statistikken på baggrund af indberetninger fra ejere og lignende data. Den nye bygger på en stikprøveregistrering. Den er baseret på et stort antal prøveflade, der med et netværk på 2 km x 2 km er udlagt over hele landet. Der hvor netværket så rammer træbevoksede arealer, er der målt og registreret en lang række forhold så som træart, bundflora, højde osv. Den nye metode, der betegnes NFI – National Forest Inventory – giver således en noget større detaljeret viden. Men denne stikprøvemetode giver også en vis statistisk usikkerhed på de indhøstede data, når disse beregnes for landet som helhed.


Læs artiklen