Gødningsanbefalinger og næringsstofstatus for nordmannsgran


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen & Morten Ingerslev

Publikation: Nåledrys nr. 64

År: 2008

Side(r): 10-15

Pris: 150

Artikel/abstract:

Forsøg med nordmannsgran på let jord viser, at nåleanalyser er et godt redskab til at bestemme træernes næringsstofstatus og gødskningsbehov. Kvælstof er det mest betydende næringsstof for nålenes farve, mens kalium har størst indflydelse på vækst og antal knopper. Vanding har kun en begrænset påvirkning af træernes næringsstofstatus sammenlignet med gødningen. Det anbefales at kalke nordmannsgranjuletræer på let jord efter hver omdrift.


Læs artiklen