Dansk Juletræsdyrkerforenings årsberetning for 2007


Forfatter(e): Kaj Østergaard, Henrik Mainz, Jan Jürgensen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 64

År: 2008

Side(r): 38-46

Pris: 150

Artikel/abstract:

Denne årsberetning redegør for Dansk Juletræsdyrkerforenings aktiviteter i 2007. Beretningen er udarbejdet af sekretariatet, og skal ses som et supplement til Bestyrelsens beretning, der fremlægges på generalforsamlingen.

På det politiske plan har året 2007 været præget af den anonyme anmeldelse til konkurrencestyrelsen vedrørende prisvejledning og den efterfølgende ransagning af foreningen i marts. Herudover har året budt på omvæltninger vedrørende vores frøleverancer.

På afsætningssiden bød året på mange glæder. Producenterne har haft en god sæson med prisstigninger for juletræerne og en forøgelse af udbytterne. Afslutningen på sæsonen var derimod mindre god, idet der blev efterladt 100.000 – 125.000 palleterede træer i Danmark. Hovedparten kan dog ikke bære betegnelsen juletræer. Selv om disse rester ”kun” udgør en lille del af den samlede hugst, er den uheldige afslutning med til at give branchen et dårligt image, og afslutningen påvirker også den kommende sæson. Afsætningen af klippegrønt var problemfyldt – især for nobilis, hvorimod nordmannsgranen gik bedre.

På dyrkningssiden fortsatte bestræbelserne på, dels at sikre off label til de planteværnsmidler, branchen har behov for, og dels at sikre at produktionsmetoderne går i den rigtige miljømæssige retning. IP gruppen har haft et intensivt år, og gruppens arbejde har været med til at sætte branchens produktionsmetoder i et gunstigt lys. Man må dog ikke glemme, at bæredygtighed også indebærer et økonomisk og socialt aspekt.


Læs artiklen