Gnageskade av bille på fjelledelgran til juletre


Forfatter(e): Arnstein Staverløkk

Publikation: Nåledrys nr. 63

År: 2008

Side(r): 28

Pris: 150

Artikel/abstract:

En prøve av fjelledelgran (Abies lasiocarpa) med en bille (Strophosoma capitatum Degeer, 1775) og nåler med tydelige gnagemerker ble mottatt ved Bioforsk Plantehelse i oktober 2007. Prøven kom fra Vestfold. Billen er en alvorlig skadegjører på pyntegrønt i Danmark.


Læs artiklen