Tilgængelighed af kvælstof på sandjord


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen & Morten Ingerslev

Publikation: Nåledrys nr. 62

År: 2007

Side(r): 9-12

Pris: 150

Artikel/abstract:

Kvælstof er det næringsstof, der har størst betydning for farveudviklingen af nålene og væksten hos nordmannsgran juletræer. Derfor spiller tilgængeligheden i jorden af kvælstof en afgørende rolle for træernes muligheder for optagelse gennem rødderne. I tidens løb har mange dyrkere ofte stillet os spørgsmålene om hvornår kvælstof er tilgængeligt for træerne efter gødskningen, hvor lang tid ”holder” gødningen og findes der redskaber, der kan hjælpe til at bestemme jordens kvælstofstatus, så gødningsmængderne kan afstemmes hertil? Svaret på disse spørgsmål har vi forsøgt at belyse i artiklen baseret på resultater fra et gødningsforsøg i Klelund plantage øst for Varde.


Læs artiklen