Strategiplan 2005-2010


Forfatter(e): Henrik Nissen & Kaj Østergaard

Publikation: Nåledrys nr. 56

År: 2006

Side(r): 34-37

Pris: 150

Artikel/abstract:

På sidste års generalforsamling blev den nyreviderede strategiplan drøftet, og den organisatoriske tilpasning med en mindre bestyrelse, og vedtægtsændringer blev vedtaget. I denne artikel gør vi lidt mere udførligt rede for en del af det materiale, der har været fremme i forbindelse med udarbejdelsen af strategiplanen.


Læs artiklen