Handskers betydning som personligt værnemiddel ved udbringning af pesticider


Forfatter(e): Erik Kirknel & Pia Sjelborg

Publikation: Nåledrys nr. 51

År: 2005

Side(r): 58-61

Pris: 150

Artikel/abstract:

Vidste du, at du ved brug af handsker kan reducere den mængde sprøjtevæske, som du får på dig under arbejdet med 80 - 90 %?
Artiklen bringer hovedkonklusionerne fra en stor undersøgelse af personlige værnemidler gennemført af DanmarksJordbrugsforskning.


Læs artiklen

Sorteringsmøde - Fyn

I august begynder sæsonen for juletræer for alvor. Det er derfor vigtigt, at man som aktør i branchen holder sig grundigt orienteret om hvad der rører sig. Se flere arrangementer

CJ juletræer

Plantning af juletræer med GPS-styret traktor og plantemaskine.

Se forhandleroversigt

Formidlingsmedarbejder til Danske Juletræer

Danske Juletræer søger en formidlingsmedarbejder, der kan være redaktør for Nåledrys, bidrage med artikler til Korte Meddelelser og som kan videreudvikle vores digitale kommunikation samt yde medlemsservice. Se flere nyheder