Handskers betydning som personligt værnemiddel ved udbringning af pesticider


Forfatter(e): Erik Kirknel & Pia Sjelborg

Publikation: Nåledrys nr. 51

År: 2005

Side(r): 58-61

Pris: 150

Artikel/abstract:

Vidste du, at du ved brug af handsker kan reducere den mængde sprøjtevæske, som du får på dig under arbejdet med 80 - 90 %?
Artiklen bringer hovedkonklusionerne fra en stor undersøgelse af personlige værnemidler gennemført af DanmarksJordbrugsforskning.


Læs artiklen

Bæredygtige naturtræer

Danske Juletræer inviterer til fyraftenswebinar om Bæredygtige naturtræer. Hør mere om certificeringsordningen, hvordan du konkret tilmelder dig og hvilke krav der stilles for at være med. Se flere arrangementer

CJ juletræer

Plantning af juletræer med GPS-styret traktor og plantemaskine.

Se forhandleroversigt

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 4. maj 2023 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 5. maj til 1. august 2023. Se flere nyheder