Er grenkvaliteten i nobilis styret af lysmængden eller træets alder?


Forfatter(e): Finn Vanman Jørgensen & Christian Nørgaard Nielsen

Publikation: Nåledrys nr. 51

År: 2005

Side(r): 62-65

Pris: 150

Artikel/abstract:

Grenkvaliteten øges generelt fra bunden til toppen af et nobilis træ. I toppen finder vi grene med blåhvide nåle og en udpræget nålerejsning, mens grenene længere nede i skørtet normalt er mere grønne, og har mindre nålerejsning. Forskellen tilskrives normalt
en effekt af lyset, men samtidig virker det også sandsynligt, at der er en aldersbetinget eller såkaldt ontogenetisk effekt. Jo ældre
træerne bliver, des mere bliver der forskel på grene i toppen og grene i bunden af skørtet. Hidtil har det været uvist, hvor stor
en andel af kvalitetsudviklingen, der kan forklares ud fra ontogenien, og hvor meget der kan tilskrives miljøet som eksempelvis
lysmængden.


Læs artiklen

Plantekongres

Plantekongres er Nordens største om planteproduktion, natur, miljø og planlægning. Over to dage stilles der skarpt på den nyeste viden på området og på dine udfordringer og muligheder. Se flere arrangementer

Fair Trees

Fair Trees er Fair Trade-godkendte frø, planter og juletræer. Hold jul med en god samvittighed!

Se forhandleroversigt

Hvad må man samle i skoven?

I Sverige bliver hvert femte juletræ stjålet. Helt så galt er det formentlig ikke i Danmark, men nogle kan måske stadig være i tvivl om, hvad ”fæld selv” betyder. Nedenfor beskrives nogle af de regler som bl.a. findes i naturbeskyttelsesloven og i den tilhørende bekendtgørelse. Se flere nyheder