Behovsbestemt bekæmpelse af almindelig ædelgranlus


Forfatter(e): Hans Peter Ravn

Publikation: Nåledrys nr. 51

År: 2005

Side(r): 55-57

Pris: 150

Artikel/abstract:

Hvorfor dog gøre bekæmpelsen af almindelig ædelgranlus behovsbestemt?
Almindelig ædelgranlus er det hyppigst forekommende skadedyr i nordmannsgran. Sprøjtning mod ædelgranlus foregår hos en del producenter som en rutinemæssig forårsaktivitet. Dette sker for at sikre sig mod opformering af almindelig ædelgranlus med økonomiske tab til følge. Den lave pris på bekæmpelsemidler tilskynder til denne praksis.


Læs artiklen

Markvandring: Mekanisk renholdelse Sjælland

Som led i GUDP-projektet om sprøjtefri juletræer (FRIJUL) afvikles en markvandring, hvor forskellige metoder for mekanisk renholdelse fremvises. Se flere arrangementer

HD NordicTrees

Juletræer i høj kvalitet kommer ikke af sig selv!

Se forhandleroversigt

Mekanisk renholdelse

Kom til demonstration af mekanisk renholdelse når Danske Juletræer som led i GUDP-projektet om sprøjtefri juletræer (FRIJUL) inviterede til maskindemonstration hos Danish Christmas Trees ved Sorø. Se flere nyheder