Behovsbestemt bekæmpelse af almindelig ædelgranlus


Forfatter(e): Hans Peter Ravn

Publikation: Nåledrys nr. 51

År: 2005

Side(r): 55-57

Pris: 150

Artikel/abstract:

Hvorfor dog gøre bekæmpelsen af almindelig ædelgranlus behovsbestemt?
Almindelig ædelgranlus er det hyppigst forekommende skadedyr i nordmannsgran. Sprøjtning mod ædelgranlus foregår hos en del producenter som en rutinemæssig forårsaktivitet. Dette sker for at sikre sig mod opformering af almindelig ædelgranlus med økonomiske tab til følge. Den lave pris på bekæmpelsemidler tilskynder til denne praksis.


Læs artiklen

Sommermøde i den europæiske forening - UDSKYDES

På grund af Corona pandemien og de deraf følgende rejserestriktioner udskydes sommermødet i 2021, da mange producenter ikke kan rejse. Sommermødet i 2022 bliver den 21.-24. juni i Norge. Se flere arrangementer

Levinsen

Kvalitetsfrø til produktion af planter til juletræs- og pyntegrøntformål.

Se forhandleroversigt

Mekanisk vækstregulering

Nu er det sæson for mekanisk topskudsregulering med tangen, og inden længe skal der startes med den kemiske, når den rette topskudslængde til behandling er nået. Se flere nyheder