Hulheder under nordmannsgranknopper


Forfatter(e): Iben M. Thomsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 48

År: 2004

Side(r): 30-33

Pris: 150

Artikel/abstract:

I mange nåletræarter - herunder Abies - påstår der hulheder i marven lige under de nye knopper i vinterens løb. I nordmannsgran synes disse hulheder under knopperne at hænge sammen med et tilbagevendende problem med knopdød og visnen af nye skud.


Læs artiklen