Genvækst af juletræer


Forfatter(e): Niclas Scott Bentsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 47

År: 2004

Side(r): 15-18

Pris: 150

Artikel/abstract:

Med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt har Skov & Landskab undersøgt forskellige forhold omkring produktion af juletræer ved udnyttelse af træernes naturlige evne til at genoptage væksten efter høst af et juletræ. Metoden kaldes genvækst, og projektet har vist, at det er muligt at producere regelmæssige juletræer fra "gamle" stubbe, men metoden kræver meget manuelt arbejde til pasning af træerne.


Læs artiklen