Klippemetodens betydning for træets tilvækst og kroneopbygning


Forfatter(e): Christian Nørgaard Nielsen, Finn Vanman Jørgensen & Hanne N. Rasmussen

Publikation: PS Nåledrys nr. 46

År: 2003

Side(r): 5-10

Pris: 150

Artikel/abstract:

FSL anlagde i sommeren 1993 et klippeforsøg i nobilis på tre lokaliteter i Danmark, hvor en "traditionel" klippemetode blev afprøvet sammen med tre nye metoder. I denne artikel præsenteres forsøgets resultater mht. analyse af træernes kronearkitektur.


Læs artiklen