Midler til forbedring af effektiviteten og resultaterne i ERFA-grupper


Forfatter(e): Ole Kristiansen

Publikation: PS Nåledrys nr. 45

År: 2003

Side(r): 34

Pris: 150

Artikel/abstract:

Arbejdet i ERFA-grupper kan være meget givtigt, men der kan også være perioder, hvor gruppen måske har svært ved at få øje på effekten. En af måderne at komme videre på kunne være at stramme op på mødeformen, så man får sat fokus på de rigtige ting.