Sibirisk ædelgranlus - status 2001


Forfatter(e): Hans Peter Ravn

Publikation: PS Nåledrys nr. 36

År: 2001

Side(r): 30-31

Pris: 150

Artikel/abstract:

I 1996 blev der i PS Nåledrys gjort opmærksom på en ny, alvorlig skadevolder - sibirisk ædelgranlus, som optræder på Abies-arter i vore nabolande. Arten bliver vurderet til at udgøre en mulig trussel mod dansk juletræsproduktion, men hvordan er det gået siden 1996?


Læs artiklen