Udvikling af nye herbicider, herbicidblandinger og kombinationer til renholdelse af juletræs- og pyntegrøntkulturer


Forfatter(e): Paul Christensen & Thomas Rubow

Publikation: PS Nåledrys nr. 34

År: 2000

Side(r): 6-7

Pris: 150

Artikel/abstract:

I 1994 indførtes et anvendelsesforbud af to af skovbrugets vigtigeste herbicider: atrazin og hexazinon (Velpar). Det er siden i vid udstrækning lykkedes at erstatte dem med kombinationer af Gardoprim (terbuthylazin) og henholdsvis Karmex (diuron) eller Simazin i markkulturer af nordmannsgran. De nævnte herbicider har egenskaber, der med hensyn til persistens (nedbrydelighed) og mobilitet i jorden minder meget om atrazin. Det er derfor et åbent spørgsmål, om skovbruget på lidt længere sigt får lov til forsat at anvende dem. Terbuthylazin og diuron skal efter planen revurderes af Miljøstyrelsen i henholdsvis 2000 og 2001. Set med branchens øjne haster det derfor med at finde erstatningsmidler, der - eventuelt via en off label tilladelse - kan sikre en billig og rationel kemisk kulturrenholdelse.


Læs artiklen