Markedsundersøgelse i Frankrig i 1999


Forfatter(e): Henrik Mainz

Publikation: PS Nåledrys nr. 32

År: 2000

Side(r): 17-18

Pris: 150

Artikel/abstract:

Efter en kampagneperiode på tre år i Frankrig er afsætningsprojektet i første omgang tilendebragt. Som en del af evalueringen er der gennemført en undersøgelse, der viser dels indsatsens resultater og dels belyser forbrugernes generelle adfærd ved køb af juletræer. Som afslutning på den 3-års-periode, der oprindeligt var rammen for projektet, ønskede EU derfor en grundig analyse af virksningen af den gennemførte indsats.


Læs artiklen