Kulturstart i nordmannsgran med barrods- og dækrodsplanter


Forfatter(e): Kristian T. Sønnichsen & Skovfoged Peter Benfeldt

Publikation: PS Nåledrys nr. 32

År: 2000

Side(r): 26-28

Pris: 150

Artikel/abstract:

For første gang i Danmark vurderes moderne dækrodsplanters egnethed til juletræer. Denne artikel beskriver forsøget og de forventninger, der knytter sig dertil samt resultaterne fra første vækstsæson.


Læs artiklen