Original Nordmann 1999 i Tyskland og Østrig


Forfatter(e): Henrik Mainz

Publikation: PS Nåledrys nr. 30

År: 1999

Side(r): 4-7

Pris: 150

Artikel/abstract:

Afsætningskampagnen for Nordmannsgran i det tysktalende område løber nu ind i sit tredje leveår. Grundelementerne har vist sig at have ganske stor gennemslagskraft og der er grund til at være tilfreds med de hidtige resultater. Således vil dette års kampagne bygge videre på de positive og slagkraftige elementer fra 1998 og 1997.


Læs artiklen

Planteeksport til Storbritannien

Da Storbritannien nu er at betragte som et tredjeland i forhold til EU, sker der ændringer om krav og kontrol ved eksport af planter og planteprodukter til Storbritannien. Nogle ændringer er dog blevet udsat, hvilket betyder, at der indtil videre i 2021 kun sker mindre ændringer. Se flere nyheder

Dansk Plantageforsikring

Få den bedste og billigste skovbrandforsikring på markedet, samt tilskud til løvtræsbælter!

Se forhandleroversigt

Opfølgningskursus sprøjtecertifikat

Hvert 4. år skal du have fornyet dit sprøjtecertifikat/-bevis. Danske Juletræer afholder i samarbejde med Hans Thostrup og Bygholm Landbrugsskole et skræddersyet opfølgningskursus udelukkende målrettet producenter af juletræer og klippegrønt. Se flere arrangementer