Original Nordmann 1999 i Tyskland og Østrig


Forfatter(e): Henrik Mainz

Publikation: PS Nåledrys nr. 30

År: 1999

Side(r): 4-7

Pris: 150

Artikel/abstract:

Afsætningskampagnen for Nordmannsgran i det tysktalende område løber nu ind i sit tredje leveår. Grundelementerne har vist sig at have ganske stor gennemslagskraft og der er grund til at være tilfreds med de hidtige resultater. Således vil dette års kampagne bygge videre på de positive og slagkraftige elementer fra 1998 og 1997.


Læs artiklen

Økologibekendtgørelse og vejledning 2022

Den danske økologilov var i høring i 2020 foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Nu er den tilhørende bekendtgørelse og vejledning kommet i høring. Se flere nyheder

HD NordicTrees

Juletræer i høj kvalitet kommer ikke af sig selv!

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Plantekongres er Nordens største om planteproduktion, natur, miljø og planlægning. Over to dage stilles der skarpt på den nyeste viden på området og på dine udfordringer og muligheder. Se flere arrangementer