Bekæmpelse af galmider - en orientering om foreløbige resultater


Forfatter(e): Hans Peter Ravn, Susanne Harding & Andrzej Matkowski

Publikation: PS Nåledrys nr. 30

År: 1999

Side(r): 36-39

Pris: 150

Artikel/abstract:

Galmider blev for første gang konstateret som skadevolder i nordmannsgran herhjemme i foråret 1993. Vanskeligheder med diagnosticering betyder, at det har været og stadig er meget svært at få et samlet overblik over problemets faktiske omfang. Der er dog sikre galmideforekomster i alle dele af landet. Efter problemets identifikation i 1993, steg antallet af indrapporteringer i sæsonerne 1994 og 1995. I de seneste sæsoner har problemets omfang varieret meget i takt med de aktuelle vejrforhold.


Læs artiklen

Økologibekendtgørelse og vejledning 2022

Den danske økologilov var i høring i 2020 foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Nu er den tilhørende bekendtgørelse og vejledning kommet i høring. Se flere nyheder

Johansens Planteskole

Ekspertise og tæt samarbejde. Vi garanterer den genetiske og tekniske kvalitet hver gang.

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Plantekongres er Nordens største om planteproduktion, natur, miljø og planlægning. Over to dage stilles der skarpt på den nyeste viden på området og på dine udfordringer og muligheder. Se flere arrangementer