Behovet for produktudvikling - teoretisk lys


Forfatter(e): Asger Olsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 21

År: 1995

Side(r): 34-38

Pris: 150

Artikel/abstract:

Hvor mange juletræer kan der sælges i hele Europa? Hvad foretrækker folk? Hvilke produkter har den største sikkerhed for at blive solgt om 10 år? Disse og mange lignende spørgsmål stiller man sig som producent regelmæssigt, men de helt korrekte svar får man først når det er for sent - altså 10 år efter, at man foretog investeringen i nyplantningen. Derfor er man nødt til at bygge investeringerne på vurderinger af det fremtidige udbud og efterspørgsel. Et af de vigtigste redskaber ved en sådan analyse af den fremtidige efterspørgsel er den såkaldte Produkt-Livs-Cyklus (PLC), som der i det efterfølgende vil blive redegjort for.


Læs artiklen