Gødskning af juletræer


Forfatter(e): Lars Kjærbølling

Publikation: PS Nåledrys nr. 19

År: 1994

Side(r): 34-35

Pris: 150

Artikel/abstract:

Der har længe været behov for at gødskning af nordmannsgranjuletræer blev undersøgt. Skovbrugets forsknings- og undervisningsinstitutioner har hidtil ikke prioriteret produktionen af juletræer særlig højt. Det har betydet, at den anvendte dyrkningsteknik for juletræer i høj grad er skabt gennem praktiske erfaringer. Landbrugsministeriets Forskningssekretariat har via "Non Food - programmet" og Skov- og Naturstyrelsen pr. 1993 bevilliget heholdsvis 4 mio. kr og 750.000 kr fordelt over 5 år til projektet "Optimal gødskning af nordmannsgran og nobilisjuletræer", hvilket giver den længe savnede mulighed for en grundig undersøgelse af emnet.


Læs artiklen