Vanding af juletræskulturer


Forfatter(e): Dan Thomsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 18

År: 1993

Side(r): 40-42

Pris: 150

Artikel/abstract:

Ved vanding kan skader på afgrøder ved sen forårs nattefrost undgås, når temeperaturen kan holdes nær 0 grader C ved planten, på trods af nattefrost. Princippet er ganske enkelt. Det gælder om at sprøjte planten så meget som muligt til med vand og opnå så høj en luftfugtighed som muligt, at der skal bruges meget mere energi for at sænke temparaturen i planten til under 0 grader C. Mulighederne ved et vandingsanlæg er mangfoldige, og erfaringer viser, at man kan opnå en næsten total dyrkningssikkerhed. Ikke kun på frostudsatte arealer, men også skabe basis for en meget intensiv produktion af juletræer, der vil kunne hæve udbyttet i enhver juletræskultur.


Læs artiklen