Herkomstcertificering af nordmannsgran fra Georgien - det muliges kunst


Forfatter(e): Jørgen Søgaard

Publikation: PS Nåledrys nr. 18

År: 1993

Side(r): 30-31

Pris: 150

Artikel/abstract:

Som professionel forbruger af nordmannsgranplanter må juletræsproducenten overfor sin planteleverandør stille krav om en fyldestgørende og korrekt varedeklaration. Skal kulturen lykkes med tilfredsstillende økonomisk resultat, er det rette proviniensvalg en afgørende forudsætning.


Læs artiklen