Handel med juletræer og pyntegrønt i det frie indre marked Plantesundhed og brug af plantepas


Forfatter(e): Jørgen Søgaard Hansen

Publikation: PS Nåledrys nr. 18

År: 1993

Side(r): 16

Pris: 150

Artikel/abstract:

Plantesundhedscertifikaterne er nu afskaffet for handel med planter og plnateprodukter indenfor EF-området og erstattet med et plantepas, som nu skal følge visse specificerede planter og planteprodukter ved handel såvel nationalt som mellem medlemslandene. Artiklen beskriver reglerne der gælder for det nye plantepas.


Læs artiklen