Afprøvning af ny klippeteknik


Forfatter(e): Jakob Harrekilde Jensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 13

År: 1991

Side(r): 15-16

Pris: 150

Artikel/abstract:

Pyntegrøntsektionen foranledigede i 1988 opstart af forsøg med ny klippeteknik i ældre nobilisbevoksninger. Resultatet efter 2, vækstsæson viser, at grenlængden kan reduceres markant. Konsekvenser for klippeudbytte og slidskader er dog betænkelige og bør følges nærnere.


Læs artiklen