Pyntegrønt i Danmark - nuværende stade


Forfatter(e): Jakob Harrekilde Jensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 10

År: 1989

Side(r): 14-15

Pris: Udsolgt

Artikel/abstract:

Artiklen er et indlæg holdt på nordisk konference om pyntegrønt d. 6/9 1989 i Oslo. Artiklen giver et overblik over status for pyntegrøntproduktionen i Danmark. Arterne Nordmannsgran, nobilis og rødgran gennemgåes med emnerne; krav til voksested - arealvalg, dyrkning samt proviniensanbefalinger.


Læs artiklen