Udtagning af jordbunds- og nåleanalyser


Forfatter(e): Jakob Harrekilde Jensen & Poul F. V. Ravnsbæk

Publikation: PS Nåledrys nr. 9

År: 1989

Side(r): 33-34

Pris: 150

Artikel/abstract:

Jordbunds- og nåleanalyser bruges i dag primært til at afsløre mangelsituationer, men det forventes at de i takt med den mere intensive drift af pyntegrønt vil finde større anvendelse. En korrekt prøveudtagning er er imidlertid en afgørende forudsætning for et godt resultat.


Læs artiklen