Produktionskontrol Forbedrede analysemuligheder


Forfatter(e): Steen Forum

Publikation: PS Nåledrys nr. 7

År: 1988

Side(r): 36-37

Pris: 150

Artikel/abstract:

Det specialprogram, der håndterer oplysningerne fra deltagernes nordmannsgranarealer i Pyntegrøntsektionens produktionskontrol, er nu færdigudviklet. Baggrunden for produktionskontrollen er - ligesom ved markstyring - behovet for at belyse hvilke faktorer, der er af betydning for høstudbyttet.


Læs artiklen