Kvalitetsforbedring af nobilisproduktion gennem forædling af frøavlsbevoksninger


Forfatter(e): Viktor B. Pedersen & Kaj Østergård

Publikation: Ps Nåledrys nr. 4

År: 1986

Side(r): 31-35

Pris: 150

Artikel/abstract:

Artiklen belyser forskellige muligheder for at kvalitetsforbedre nobilisproduktionen ved at forbedre den genetiske kvalitet. Dette gøres ved at bruge frø fra frøavlsbevoksninger af høj kvalitet.


Læs artiklen