2015

Danske Juletræer afholdt i 2015 sammen med lokale værter sæsonens aktuelle markvandringer, hvor der er lagt vægt på at præsentere et varieret program med aktuelle emner for den enkelte ejendom. Gik du glip af en markvandring eller ønsker du blot at se pjecen fra 2015 markvandingerne kan du hente publikationerne nedenfor.

Svenstrup Gods, Sjælland

Birgit og Jan Jørgensen, Fyn

Lars Vittrup-Pedersen, Sydjylland

Kim Bøhne, Nordjylland

På markvandringen på Svendstrup Gods i maj 2015 blev flyvning af droner demonstreret af Robert Nødebo Poulsen, Spectrofly, bl.a. som opfølgning på foredraget, ”Dronerne kommer”, på årets temadage og artiklen i Nåledrys om droneforsøget på Gisselfeld.

Formålet med flyvningen var ikke at ”opdage” noget specielt, men bare at demonstrere flyvningen. Ud fra data fra det multispektrale kamera blev der dannet et såkaldt False color-billede. Et sådant billede afspejler plantesundheden. De planter (både ukrudt og træer) som gror bedst reflekterer mere infrarødt lys end planter, hvis vækst er ringere. På billedet kan man tydeligt se en stærkt rød græsplæne øverst i billedet. Til venstre i billedet ligger der et ukrudtsbevokset spor flankeret af skyggerne fra et hegn af større træer. Bar jord fremtræder som grønlig til blågrå farve. Det er især tydeligt at se det gravede jordbundshul med opkastet jord op mod øverste venstre hjørne i bevoksningen. Pletvis kan man også erkende flere områder hvor ukrudtsbekæmpelsen har været mangelfuld, der hvor rødfarvningen overtager det grågrønlige mønster. Yderst til højre i billedet fremstår der et større langstrakt areal i stærk blågrøn nuance, som formentligt symboliserer arealer helt uden ukrudt. Den blågrønne tone er generelt relateret til specifikke striber trærækker, mens andre går fri.

Træerne fremstår som runde røde cirkler. De har forskellig størrelse afhængig af alderen og nogen er mere intensivt rødfarvede end andre (sundere træer).

Dronefoto fra Svenstrup

Mekanisk renholdelse

Kom til demonstration af mekanisk renholdelse når Danske Juletræer som led i GUDP-projektet om sprøjtefri juletræer (FRIJUL) inviterede til maskindemonstration hos Danish Christmas Trees ved Sorø. Se flere nyheder

Green Team Group

Green Team Group er en af de ledende i produktion og salg af Nordmannsgran. Kontakt os om mulighederne for et samarbejde.

Se forhandleroversigt

Markvandring: Mekanisk renholdelse Sjælland

Som led i GUDP-projektet om sprøjtefri juletræer (FRIJUL) afvikles en markvandring, hvor forskellige metoder for mekanisk renholdelse fremvises. Se flere arrangementer