2015

Danske Juletræer afholdt i 2015 sammen med lokale værter sæsonens aktuelle markvandringer, hvor der er lagt vægt på at præsentere et varieret program med aktuelle emner for den enkelte ejendom. Gik du glip af en markvandring eller ønsker du blot at se pjecen fra 2015 markvandingerne kan du hente publikationerne nedenfor.

Svenstrup Gods, Sjælland

Birgit og Jan Jørgensen, Fyn

Lars Vittrup-Pedersen, Sydjylland

Kim Bøhne, Nordjylland

På markvandringen på Svendstrup Gods i maj 2015 blev flyvning af droner demonstreret af Robert Nødebo Poulsen, Spectrofly, bl.a. som opfølgning på foredraget, ”Dronerne kommer”, på årets temadage og artiklen i Nåledrys om droneforsøget på Gisselfeld.

Formålet med flyvningen var ikke at ”opdage” noget specielt, men bare at demonstrere flyvningen. Ud fra data fra det multispektrale kamera blev der dannet et såkaldt False color-billede. Et sådant billede afspejler plantesundheden. De planter (både ukrudt og træer) som gror bedst reflekterer mere infrarødt lys end planter, hvis vækst er ringere. På billedet kan man tydeligt se en stærkt rød græsplæne øverst i billedet. Til venstre i billedet ligger der et ukrudtsbevokset spor flankeret af skyggerne fra et hegn af større træer. Bar jord fremtræder som grønlig til blågrå farve. Det er især tydeligt at se det gravede jordbundshul med opkastet jord op mod øverste venstre hjørne i bevoksningen. Pletvis kan man også erkende flere områder hvor ukrudtsbekæmpelsen har været mangelfuld, der hvor rødfarvningen overtager det grågrønlige mønster. Yderst til højre i billedet fremstår der et større langstrakt areal i stærk blågrøn nuance, som formentligt symboliserer arealer helt uden ukrudt. Den blågrønne tone er generelt relateret til specifikke striber trærækker, mens andre går fri.

Træerne fremstår som runde røde cirkler. De har forskellig størrelse afhængig af alderen og nogen er mere intensivt rødfarvede end andre (sundere træer).

Dronefoto fra Svenstrup

Juletræssalg og Corona

Mange danskere køber deres juletræ via gårdsalg eller stadepladssalg. Salget er ofte koncentreret på de sidste 4 weekender op til jul og antallet af kunder periodevist være stort på samme tid. Derfor har foreningen anmodet om at man bruger reglerne for storcentre i stedet for forsamlingsforbuddet. Se flere nyheder

Nibela Skovservice

GPS-styret maskinplantning i krydsforbandt. Vi har fokus på kvalitet.

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Her får du den nyeste viden inden for forskning, rådgivning og politik, og møder de andre aktører i landbrugsbranchen til en god debat. Se flere arrangementer