Øgro

100% organisk dansk gødnings- og jordforbedringsmiddel baseret på kødbenmel af recirkulerede og genanvendte råvarer.