Øgro

100 % organisk dansk gødnings- og jordforbedringsmiddel baseret på

kødbenmel af recirkulerede og genanvendte råvarer.

.