Merpan 80WG til bekæmpelse af ædelgrankræft i ædelgrankulturer i 2017

På vegne af Grøn plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Merpan 80 WG (reg. nr. 604-23) til bekæmpelse af Neonectria i nordmannsgran og andre abies-kulturer.

Midlet må kun anvendes i 2017 i perioderne:

  • 15. marts – 15. juni
  • 5. juli – 1. november

I perioden 16. juni - 4. juli er det ikke lovligt at anvende Merpan 80 WG. Tilladelse til besiddelse udløber den 1. november 2017. Der må højest behandles fire gange inden for samme vækstsæson. Salgbare juletræer må ikke sprøjtes de sidste tre måneder inden fældning. Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet.

Nordisk Alkali er meddelt dispensation til at markedsføre Merpan 80 WG til bekæmpelse af ædelgrankræft (i de godkendte perioder).

VIGTIGT: Se efter om det er de rigtige dunke, du får udleveret i grovvareforretningerne. Der findes to typer etiketter - en til juletræerne og en til frugttræerne. Der er det samme i, men etiketten er forskellig. Juletræsdyrkere SKAL have den, hvor der står, at det er mod ædelgrankræft (den vi kalder Neonectria) i ædelgrankulturer. Registreringsnummeret på etiketten SKAL være 604-23. Så vær meget opmærksom herpå ved alle bestillinger af midlet. Registreringsnummeret i 2016 var 604-20, men dette er ikke længere godkendt. 

Merpan 80 WG indeholder aktivstoffet captan og er som sådan ikke godkendt som plantebeskyttelsesmiddel i Danmark, men captan er optaget på listen over godkendte aktivstoffer i EU.   

Naturlige juletræer

Naturlige juletræer fortjener en stjerne på toppen den 24. december efter en værdig afslutning på et 10 år langt liv i naturen, hvor træet er passet og plejet for at glæde på bedste vis juleaften. Men det naturlige træ pynter også på CO2-regnskabet og er meget miljøvenligt i forhold til sin grumme efterligning; plastiktræet. Se flere nyheder

AbiesGuard ApS

Undgå vildtbid og fugleskader på dine juletræer. AbiesGuard - testet med succes siden 2008!

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Her får du den nyeste viden inden for forskning, rådgivning og politik, og møder de andre aktører i landbrugsbranchen til en god debat. Se flere arrangementer