Merpan 80WG til bekæmpelse af ædelgrankræft i ædelgrankulturer i 2017

På vegne af Grøn plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Merpan 80 WG (reg. nr. 604-23) til bekæmpelse af Neonectria i nordmannsgran og andre abies-kulturer.

Midlet må kun anvendes i 2017 i perioderne:

  • 15. marts – 15. juni
  • 5. juli – 1. november

I perioden 16. juni - 4. juli er det ikke lovligt at anvende Merpan 80 WG. Tilladelse til besiddelse udløber den 1. november 2017. Der må højest behandles fire gange inden for samme vækstsæson. Salgbare juletræer må ikke sprøjtes de sidste tre måneder inden fældning. Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet.

Nordisk Alkali er meddelt dispensation til at markedsføre Merpan 80 WG til bekæmpelse af ædelgrankræft (i de godkendte perioder).

VIGTIGT: Se efter om det er de rigtige dunke, du får udleveret i grovvareforretningerne. Der findes to typer etiketter - en til juletræerne og en til frugttræerne. Der er det samme i, men etiketten er forskellig. Juletræsdyrkere SKAL have den, hvor der står, at det er mod ædelgrankræft (den vi kalder Neonectria) i ædelgrankulturer. Registreringsnummeret på etiketten SKAL være 604-23. Så vær meget opmærksom herpå ved alle bestillinger af midlet. Registreringsnummeret i 2016 var 604-20, men dette er ikke længere godkendt. 

Merpan 80 WG indeholder aktivstoffet captan og er som sådan ikke godkendt som plantebeskyttelsesmiddel i Danmark, men captan er optaget på listen over godkendte aktivstoffer i EU.   

Sikkerhed og arbejdsmiljø i pyntegrøntproduktionen

Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord har tidligere udgivet en revideret udgave af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt. Se flere nyheder

AbiesGuard ApS

Undgå vildtbid og fugleskader på dine juletræer. AbiesGuard - testet med succes siden 2008!

Se forhandleroversigt

Evalueringsdag ConShape

Vækstsæson 2017 var første år med anvendelse af ConShape i juletræerne. Mange har brugt midlet, og brugernes forskellige erfaringer vil vi samle op på til gavn for alle. Se flere arrangementer