Business Social Compliance Initiative (BSCI)

Business Social Compliance Initiative (BSCI)

BSCI er en medlemsorganisation med et etisk regelsæt for underleverandører udarbejdet på baggrund af internationale konventioner om ansvarlighed og bæredygtighed. BSCI er ikke noget certificeringsorgan; men leverer baggrund og praktiske vejledninger for gennemførelsen af audits hos leverandører. Typisk i dette tilfælde frøleverandører. Medlemmerne forpligter sig til at lade deres leverandører auditere af akkrediterede virksomheder hvert 3. år. Der er tale om planlagte 3.parts audits af akkrediterede virksomheder. Brugen af varemærket kan kobles med en GLOBALG.A.P certificering.

Læs mere om BSCI i Nåledrys nr. 74

Til hjemmesiden for BSCI
BSCI Logo

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Sorteringsmøde - Sjælland

Danske Juletræer afvikler fire sorteringsmøder, som også vil fungere som en udvidet markvandring om aktuelle dyrkningstiltag. Ved markvandringerne vil formklipning, topregulering og gødskning gå igen på alle dage og vil blive suppleret med aktuelle emner hos værten. Se flere arrangementer