Proveniensafprøvning - Sønderjylland

16.09.2020

Sønderjylland

Kom til Sønderjylland og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana.

Ulrik Braüner Nielsen, IGN, Københavns Universitet vil fortælle om resultaterne efter 7 vækstsæsoner og tilhørerne får mulighed til at se træerne efter den 8. vækstsæson, hvor en del er høstklare.

Kenneth Klausen, Danske Juletræer vil kæde indlæggene sammen og fortælle om juletræsproducentens egne ønsker og krav.

Dette er en opfølgning på vinterens temamøder og forårets markvandringer. Desuden er resultaterne støttet af Danske Juletræers Forskningsenhed, Danske Planteskoler og Naturstyrelsen.

Sted

Plantningsselskabet A/S
Brøns Møllevej 2
6780 Skærbæk

PrisGratis for alle
Dato og tid16.09.2020 14.00 - 16.00
Praktiske oplysninger

Ingen tilmelding nødvendig - bare mød op.

Kursusansvarlig

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Niels Høj

Totalentreprenør og grossist indenfor juletræer og pyntegrønt.

Se forhandleroversigt