Demonstration af sprøjtning, Ulstrup

25.09.2018

Danske Juletræer afholder vi sammen med LMO, Hans Thostrup, JUTEK, Skærbæk Maskinforretning og HD2412 en aftendemonstration med sprøjtning i "mørke" og gennemgang og evaluering med UV-lamper. 

Helt praktisk bliver der i sprøjten tilsat en fluorescerende væske. Ved at sprøjte denne på træerne, kan man efterfølgende se spredebilledet ved hjælp af UV-lamper. Dermed bliver der mulighed har at snakke om dækning, vandmængder, dysevalg, afdrift, altså sprøjteteknik i bred forstand. 

Op til demonstrationen vil du kunne høre om evaluering på årets brug af vækstreguleringsmidler samt få information om markedet. Det foreløbige program ser ud som følger:

16:00 Start og evaluering af vækstreguleringsmidler (HD2412)
16:45 Markedsinfo (DJ)
17:15 Pølser
18:00 Sprøjteteknik, dysevalg, afstandskrav mv. (LMO og DJ)
18:30 DEMO af sprøjter
19:15 UV-belysning af de sprøjtede træer og "evaluering"
21.00 Tak for i dag

Sted

Christian Jørgensen
Kræmmervejen 22, Vellev, 
8860 Ulstrup

PrisGratis for alle
Dato og tid25.09.2018 16:00 - 21:00
Praktiske oplysninger

I henhold til den nye persondataforordning, gør vi opmærksom på, at der ved Danske Juletræers arrangementer kan tages billeder eller video, der efterfølgende vil blive lagt på vores hjemmeside eller tilknyttede, digitale medier.

Kursusansvarlig

Demonstration af sprøjteteknik

Miljøstyrelsen har via programmet for "Partnerskab om præcisionssprøjtning" meddelt støtte til nogle demonstrationsdage med sprøjtning i juletræskulturer. Se flere nyheder

CJ juletræer

Plantning af juletræer med GPS-styret traktor og plantemaskine.

Se forhandleroversigt