Opfølgningskursus sprøjtecertifikat

06.05.2021

Mulighederne for at afholde kurser m.m. er stærkt påvirket af udvikling af Corona, men vi tror (håber) på, at det kan lade sig gøre at mødes i maj.

Derfor planlægger Danske Juletræer i samarbejde med Hans Thostrup og Bygholm Landbrugsskole at afholde et kursus i Horsens torsdag den 6. maj 2021, så alle, der er har brug for at forny sit certifikat og MAB-registrering, kan nå det inden udgangen af juni (Miljøstyrelse har tidligere forlænget fristen). Kurset er med fokus på juletræer og klippegrønt.

Reserver dagen og følg med Korte Meddelelser og her på hjemmesiden for yderligere informationer.

Sted

Nærmere om sted følger

PrisNærmere om pris følger
Dato og tid06.05.2021 Nærmere om tidspunkt følger
Kursusansvarlig

TopStop

Vækstregulering uden brug af kemi.

Se forhandleroversigt

Planteeksport til Storbritannien

Da Storbritannien nu er at betragte som et tredjeland i forhold til EU, sker der ændringer om krav og kontrol ved eksport af planter og planteprodukter til Storbritannien. Nogle ændringer er dog blevet udsat, hvilket betyder, at der indtil videre i 2021 kun sker mindre ændringer. Se flere nyheder